Έργο Erasmus+ «DivCap»: Εναρκτήρια Συνάντηση στην Αυστρία (Graz)

Η Εναρκτήρια Συνάντηση του έργου DivCap πραγματοποιήθηκε από τις 17 -19 Δεκεμβρίου 2018 με οικοδεσπότη το Ινστιτούτο Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου FHJohanneum (Συντονιστής Οργανισμός). Το έργο θα διαρκέσει 30 μήνες – μέχρι και τον Απρίλιο 2021- και έχει ως βασικό σκοπό την προώθηση της ισότητας και συμπερίληψη της διαφορετικότητας στους φορείς Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση παρακαλούμε να επισκεφτείτε τα Κοινωνικά Δίκτυα και την Ιστοσελίδα του έργου, τη σελίδα στο Facebook του DivCap, καθώς και την σελίδα του Πανεπιστημίου FH JOANNEUM project page.

Στους στόχους του έργου συμπεριλαμβάνονται η ενίσχυση των δεξιοτήτων των εργαζομένων στα εκπαιδευτικά ιδρύματα , ώστε να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά θέματα διαφορετικότητας και κατ επέκταση η υιοθέτηση μέτρων από τους φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων προς αυτήν την κατεύθυνση. Στη χώρα κάθε εταίρου θα προσκληθεί να συμμετάσχει και ένας δεύτερος φορέας Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Θα υπάρξει μια φάση πιλοτικής εφαρμογής τα αποτελέσματα της οποίας θα δημοσιοποιηθούν με την μορφή των Μελετών Περίπτωσης , των εργαλείων ή / και καταλόγων ελέγχου. Η εμπειρία που θα αποκομίσουμε θα συμβάλλει στην ανάπτυξη Οδηγιών και Προτάσεων με ποικίλους αποδέκτες , όπως εκπαιδευτικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό και ηγεσία , παράλληλα με μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία για την ανάπτυξη πειραματικών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων..

Το εμβληματικό μήνυμα του έργου είναι « Ανοικτά Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων – Μαθαίνοντας και Εργαζόμενοι σε περιβάλλοντα όπου προωθείται η διαφορετικότητα και η ισότητα». Απώτερος στόχος να αποτυπώσουμε τα πλεονεκτήματα που έχει για τους φορείς Εκπαίδευσης Ενηλίκων η προώθηση της διαφορετικότητας

Στη διάρκεια της Εναρκτήριας Συνάντησης τον Δεκέμβριο του 2018 στο Graz, οι εταίροι του έργου αντάλλαξαν εμπειρίες και αποτελέσματα , όπως αυτά προέκυψαν από μια αρχική έρευνα πεδίου προκειμένου να διαμορφωθεί η εικόνα της υπάρχουσας κατάστασης.

Επόμενο βήμα των συμμετεχόντων είναι να θέσουν σε εφαρμογή τα εργαλεία ανάλυσης της λειτουργίας των ΚΕΕ με όρους διαφορετικότητας. Συμπληρωματικά προς αυτά διερευνήθηκαν και θεωρητικές παραδοχές ή προσωπικές προσεγγίσεις στο θέμα της διαφορετικότητας στο πλαίσιο ενός πειραματικού διερευνητικού μαθησιακού πλαισίου .

«Στους σχεδιασμούς μας είναι η δημιουργία υποστηρικτικών μηχανισμών των εκπαιδευτικών κέντρων για ενήλικες ώστε να διαχειρίζονται με αποτελεσματικό τρόπο τα θέματα της διαφορετικότητας εντός του φορέα τους σε επίπεδο ηγεσίας, διοίκησης και συμμετεχόντων. Σε αυτή την κατεύθυνση κινούμενοι πιστεύουμε ότι θα συμβάλλουμε στην καταπολέμηση των διακρίσεων, και της ισότιμης συμμετοχής σε ευκαιρίες εκπαίδευσης ενηλίκων» μας λέει χαρακτηριστικά η Συντονίστρια του έργου Helga Moser, αναφορικά με τους στόχους του έργου DivCap .

Συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς από εφτά Ευρωπαϊκές Χώρες

«Ικανότητες Διαφορετικότητας – Βελτιώνοντας την Δυναμική των Φορέων Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην αποτελεσματική Διαχείριση της Διαφορετικότητας (DivCap)» – αυτός είναι ο πλήρης τίτλος του έργου . Το DivCap ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2018και θα διαρκέσει μέχρι και τον Απρίλιο του 2021 υπό τον Συντονισμό του FH JOANNEUM, Ινστιντούτο Κοινωνικής Εργασίας με την συνεργασία εκπαιδευτικών φορέων από επτά Ευρωπαϊκές χώρες : Γερμανία, Ελλάδα, Κροατία, Ιταλία, Ολλανδία, Ισπανία και Αυστρία.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + και την Εθνική Αρχή Εκπαίδευσης της Αυστρίας (OeAD), τομέας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Εκπαίδευση Ενηλίκων Erasmus +, Στρατηγικές Συμπράξεις για την Καινοτομία – KA2.

Share on

Facebook
Twitter
LinkedIn

Μπορεί επίσης να σε ενδιαφέρουν

Επικοινωνήστε
μαζί μας!

Εάν θέλετε να συμμετέχετε στις δράσεις μας, ή απλά να μάθετε περισσότερα, μπορείτε να μας 
βρείτε*

Σαχτούρη 64 (ισόγειο), Πάτρα - 26222

Τηλ: +30 2610 326653
Email: info@cyclisis.gr

cyclisis.gr © 2024 | Created by Global Minds – Digital Agency

Created by