Αποτελεσματική Επαγγελματική Καθοδήγηση για Χαρισματικά και Ταλαντούχα Παιδιά

Μέσω του προτεινόμενου προγράμματος έξι διαφορετικοί φορείς από αντίστοιχες χώρες επιζητούμε να εντοπίσουμε τις καλύτερες πρακτικές και να αναδείξουμε την ανάγκη ευαισθητοποίησης αναφορικά με την Επαγγελματική Συμβουλευτική των χαρισματικών εκπαιδευομένων

Θεωρούμε την δυναμική των ταλαντούχων ως αξία όχι μόνον για τους ίδιους ατομικά αλλά και για την κοινωνία . Το υποστηρίζαμε αυτό και πριν όταν αποφασίσαμε να συντάξουμε την πρόταση για τους άριστους νέους. Μέσα από σχετική διερεύνηση διαπιστώσαμε ότι όντως χρειάζονται περισσότερη πληροφόρηση σχετικά με ειδικεύσεις και τις δυνατότητες πρόσβασης στα αντίστοιχα επαγγέλματα , γεγονός άμεσα συνδεδεμένο με την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη. Είναι επίσης γεγονός ότι και οι γονείς είναι μερικώς ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι για την μελλοντική καριέρα των παιδιών τους . Τα συστήματα Επαγγελματικής Συμβουλευτικής για Ταλαντούχους Μαθητές είτε δεν υφίστανται στα χωρες των εταίρων , είτε στη ν περίπτωση που υπάρχουν ,λειτουργούν αποσπασματικά και κατά περίπτωση χωρίς την προεργασία που να συνδέει τα χαρακτηριστικά των ανηλίκων , τις ανάγκες της αγοράς και τις δυνατότητες του εκπαιδευτικού συστήματος . . Επομένως θα λέγαμε ότι οι σχετικές προσπάθειες οι υπηρεσίες δεν είναι συστηματικά δομημένες με αποτέλεσμα οι Ταλαντούχοι μαθητές να παίρνουν τις αποφάσεις τους βασισμένοι σε τυχαίους παράγοντες ή συγκυρίες .

Στοχεύουμε στην ανάγκη της αναδυόμενης – πρώιμης – επαγγελματικής καθοδήγησης , ώστε να συμβάλλουμε στην σωστη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τα επαγγέλματα και την μελλοντική εξέλιξη των Ταλαντούχων μαθητών.

Ταλαντούχα παιδιά χωρίς επαρκή υποστήριξη μπορεί να αδικηθούν και να αφήσουν το σχολείο και ο λόγος που αυτό το σχέδιο συντάσσεται είναι για να διερευνήσει τρόπους ώστε τα ταλέντα των παιδιών να βρουν διέξοδο και αυτά μια σαφή και συμβατή με τα ενδιαφέροντα τους πορεία . Η ανταλλαγή των πληροφοριών και των καλών πρακτικών θα εμπνεύσει όλους τους συμμετέχοντες να αποκτήσουν γνώση των ποικίλων προσεγγίσεων επαγγελματικής καθοδήγησης στις χώρες των εταίρων.

spon

Επίσημο site

Ενημερωτικό Έντυπο


Βιοπαιδαγωγισμός


 Σεμινάριο


Προτάσεις


Αποτελέσματα

Share on

Facebook
Twitter
LinkedIn

Μπορεί επίσης να σε ενδιαφέρουν

Επικοινωνήστε
μαζί μας!

Εάν θέλετε να συμμετέχετε στις δράσεις μας, ή απλά να μάθετε περισσότερα, μπορείτε να μας 
βρείτε*

Σαχτούρη 64 (ισόγειο), Πάτρα - 26222

Τηλ: +30 2610 326653
Email: info@cyclisis.gr

cyclisis.gr © 2024 | Created by Global Minds – Digital Agency

Created by