Δημιουργικότητα και καινοτομία για την ενδυνάμωση των νέων

Tο πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας ως απαραίτητων προσόντων για την ανάπτυξη της κοινωνικής συνοχής και της ανάπτυξης της προσωπικότητας των νέων.

creativity

Η υλοποίηση του έργου συνέπεσε με το Ευρωπαϊκό Έτος Δημιουργικότητας και Καινοτομίας (http://www.create2009.europa.eu/) που προωθείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αποσκοπεί στην «αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία της δημιουργικότητας και της καινοτομίας για την προσωπική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, την προώθηση των ορθών πρακτικών, καθώς και την προώθηση της έρευνας , της εκπαίδευσης και του διαλόγου ». Το Έτος ήθελε, επίσης, να δώσει το μήνυμα ότι «η δημιουργικότητα και η καινοτομία συμβάλλουν στην οικονομική ευημερία και την κοινωνική και ατομική υγεία».Το Μανιφέστο για την « δημιουργικότητα και την καινοτομία στην Ευρώπη τονίζει τη σημασία της δημιουργικότητας σε όλες τις πτυχές της ζωής και την υπέρβαση της κρίσης και των πολιτικών εμποδίων. Ενθαρρύνει διάφορες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, μαζί με άλλους κοινωνικούς φορείς (ΜΚΟ, φορείς μη τυπικής μάθησης κτλ) να αναλάβουν πρωτοβουλίες με σκοπό την ενσωμάτωση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας σε όλους τους τομείς της κοινωνίας.

Μανιφέστο

  1. Αύξηση της δημιουργικότητας μέσα από μια διαδικασία δια βίου μάθησης που συνδέει τη θεωρία και την πρακτική.
  2. Μετατροπή των χώρων μάθησης σε χώρους δημιουργικής σκέψης μέσα από την συνεργασία εκπαιδευτικών και μαθητών.
  3. Μετατροπή των θέσεων εργασίας σε χώρους μάθησης.
  4. Δημιουργία ενός ισχυρού, ανεξάρτητου και διαφοροποιημένου πολιτιστικού τομέα, ικανού να στηρίξει τον διαπολιτισμικό διάλογο.
  5. Ενθάρρυνση της επιστημονικής έρευνας, προκειμένου να κατανοήσουν τον κόσμο, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την ενθάρρυνση της καινοτομίας.
  6. Προώθηση των δημιουργικών διαδικασιών με σκοπό να ερμηνευτούν οι ανάγκες, τα συναισθήματα, οι προσδοκίες και οι ικανότητες των χρηστών.
  7. Υποστήριξη της καινοτομία μεταξύ των επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στην ευημερία και στην αειφόρο ανάπτυξη.

Share on

Facebook
Twitter
LinkedIn

Μπορεί επίσης να σε ενδιαφέρουν

Επικοινωνήστε
μαζί μας!

Εάν θέλετε να συμμετέχετε στις δράσεις μας, ή απλά να μάθετε περισσότερα, μπορείτε να μας 
βρείτε*

Σαχτούρη 64 (ισόγειο), Πάτρα - 26222

Τηλ: +30 2610 326653
Email: info@cyclisis.gr

cyclisis.gr © 2024 | Created by Global Minds – Digital Agency

Created by