Κινητικότητα για επιμόρφωση προσωπικού Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Με χαρά σας ανακοινώνουμε την έγκριση από το ΙΚΥ, του Έργου “ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗ” στα πλαίσια της ΔΡΑΣΗΣ ΚΑ1 “ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ”

Η ΚΥΚΛΗΣΙΣ είναι ένας φορέας που δραστηριοποιείται σε διεθνές επίπεδο, κυρίως στο πλαίσιο της ΕΕ, οπότε η ανάγκη για επαφές με ευρωπαίους φορείς και συνεργάτες είναι διαρκής. Η ευρωπαϊκή διάσταση του φορέα διασφαλίζεται μέσω της διαρκούς επιμόρφωσης των στελεχών, του προσωπικού και των μελών της και της επαφής με ανθρώπους από άλλες χώρες σε νέα περιβάλλοντα που δημιουργούν ερεθίσματα καινούργια, προωθούν και διευκολύνουν τη διεθνοποίηση και ανοίγουν νέους ορίζοντες και την προοπτική νέων συνεργασιών σε επαγγελματικό και κοινωνικό επίπεδο στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιείται ο φορέας μας.

* Στον τομέα των δεξιοτήτων του προσωπικού του φορέα μας οι ανάγκες που
θέλει να καλύψει το συγκεκριμένο σχέδιο είναι οι εξής:

Ενδυνάμωση της ικανότητας επικοινωνίας με διαφορετικούς τύπους ανθρώπων

Ενδυνάμωση της ικανότητας συνεργασίας

Απόκτηση/ενδυνάμωση βασικών δεξιοτήτων που πρέπει να έχει ένας
εκπαιδευτής/σύμβουλος ώστε να δημιουργεί και να ηγείται δυναμικών και
παραγωγικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (βελτίωση στην επικοινωνία
εκπαιδευτή-καταρτιζόμενου, κατανόηση των αξιών, των πιστεύω και των
δυνατοτήτων του ίδιου του εκπαιδευτή σε σχέση με το ρόλο του, ενδυνάμωση της
αυτοπεποίθησης κ.λπ.)

Εκμάθηση μεθοδολογίας ανάλυσης της προσωπικότητας

Ενδυνάμωση της ικανότητας επικοινωνίας με διαφορετικούς τύπους ανθρώπων

Ενδυνάμωση της ικανότητας συνεργασίας

Απόκτηση ηγετικού προφίλ και ικανότητας δημιουργίας αποδοτικών ομάδων

Αντιμετώπιση/αποφυγή του στρες στην εκπαιδευτική διαδικασία, στον
εργασιακό χώρο, στην ομάδα

Εμβάθυνση στην κατανόηση των διάφορων τύπων νοημοσύνης

Ικανότητα δημιουργίας δικτύων στην εκπαίδευση και την κοινωνία των πολιτών

Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, σε
παγκόσμιο περιβάλλον και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, καθώς και τρόπους
διάδοσης και προώθησης του ιδανικού της πολυπολιτισμικότητας στην εκπαίδευση
και γενικά στην κοινωνία.

Βελτίωση της ευαισθησίας και της κατανόησης σε θέματα πολιτισμικών
ιδιαιτεροτήτων και της συναίσθησης

Απόκτηση γνώσεων σχετικά με διάφορες έρευνες και μεθοδολογίες που
διεξάγονται και χρησιμοποιούνται παγκόσμια στην εκπαίδευση

 

Προβλέπεται η επιμόρφωση 8 στελεχών και εργαζομένων σε φορείς των χωρών: Ισπανία, Τσεχία, Λιθουανία, Ιταλία.
 

Share on

Facebook
Twitter
LinkedIn

Μπορεί επίσης να σε ενδιαφέρουν

Επικοινωνήστε
μαζί μας!

Εάν θέλετε να συμμετέχετε στις δράσεις μας, ή απλά να μάθετε περισσότερα, μπορείτε να μας 
βρείτε*

Σαχτούρη 64 (ισόγειο), Πάτρα - 26222

Τηλ: +30 2610 326653
Email: info@cyclisis.gr

cyclisis.gr © 2024 | Created by Global Minds – Digital Agency

Created by