κύκλησις

λίγα λόγια

για εμάς

Η «Κύκλησις» είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που δραστηριοποιείται στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και του περιβάλλοντος, στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας. Είμαστε ένας ενεργός φορέας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ο οποίος εστιάζει στην διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση μέσω της έρευνας και της δράσης.

Η προσέγγισή μας

Συμπεριληπτική ψηφιακή εκπαίδευση

Διασφάλιση της πρόσβασης όλων σε ψηφιακούς πόρους και εκπαιδευτικές δυνατότητες, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες και δυνατότητες των ατόμων.

Πολιτιστικές επιρροές και συμμετοχή

Επίδραση των κοινωνικών, πολιτισμικών και ιστορικών παραγόντων στις αντιλήψεις και τις δράσεις των ατόμων, και η συμμετοχή τους σε κοινωνικά κινήματα.

Περιβαλλοντική βιωσιμότητα

Διατήρηση της ισορροπίας και χρήση ανανεώσιμων πόρων για την προστασία του περιβάλλοντος, της υγείας και της ποιότητας ζωή των υπάρχοντων και των μελλοντικών γενεών.

Άτυπη εκπαίδευση και νεολαία

Δραστηριότητες για νέους μέσω της συμμετοχής σε διαπολιτισμικές κινητικότητες, εργαστήρια σε θέματα κοινωνικά και ενίσχυση της συμμετοχικότητας.

Στην “κύκλησις”, αντιλαμβανόμαστε την εκπαίδευση πέρα από τις παραδοσιακές προσεγγίσεις, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της συμμετοχής, τις πολιτιστικές επιρροές, τη βιωσιμότητα και τη χειραφέτηση των νέων. 

Με την τεχνολογία και τις δυνατότητες της για εκδημοκρατισμό της πρόσβασης στη γνώση, την ενίσχυση του διαλόγου και της κατανόησης των πολιτιστικών επιρροών, τα άτομα μπορούν να γίνουν φορείς αλλαγής και προόδου στις κοινότητές τους.

Επικοινωνήστε
μαζί μας!

Εάν θέλετε να συμμετέχετε στις δράσεις μας, ή απλά να μάθετε περισσότερα, μπορείτε να μας 
βρείτε*

Σαχτούρη 64 (ισόγειο), Πάτρα - 26222

Τηλ: +30 2610 326653
Email: info@cyclisis.gr

cyclisis.gr © 2024 | Created by Global Minds – Digital Agency

Created by