Στοιχεία Έργου

Λογότυπο προγράμματος:

Ιστοσελίδα:

https://isec-ade.eu/

Τίτλος:

Accessible digital education for learners with autism and intellectual disabilities: Innovating solutions and enhancing educators' competences

Κωδικός αναφοράς:

2021-1-CY01-KA220-SCH-000027701

Ημ. Έναρξης:

01/12/2021

Ημ. Παράδοσης:

30/11/2024

ISEC – ADE

Accessible digital education for learners with autism and intellectual disabilities: Innovating solutions and enhancing educators’ competences

 

Το εκπαιδευτικό σύστημα αποτελεί όλο και περισσότερο μέρος του ψηφιακού μετασχηματισμού και μπορεί να αξιοποιήσει τα οφέλη και τις ευκαιρίες του. Ωστόσο, πρέπει επίσης να διαχειριστεί αποτελεσματικά τους κινδύνους του ψηφιακού μετασχηματισμού, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου ενός ψηφιακού χάσματος, όπου ορισμένοι άνθρωποι μπορούν να επωφεληθούν περισσότερο από άλλους. Εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού, ο συνεχιζόμενος διαχωρισμός των ατόμων με αναπηρία στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα σε ολόκληρη την Ευρώπη επιδεινώθηκε (EASPD, 2020).

Ο διαχωρισμός αυτός βιώνεται ιδιαίτερα από μαθητές με “αόρατες αναπηρίες”, όπως ο αυτισμός, παρά την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες για μια εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, προσβάσιμη και υψηλής ποιότητας σε όλα τα επίπεδα σε πολλές διεθνείς συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (UNCRPD). Είναι επιτακτική ανάγκη, οι εκπαιδευτικές ανάγκες των αυτιστικών μαθητών να αντιμετωπίζονται επαρκώς κατά τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην εκπαίδευση, ανεξάρτητα από τον τύπο της σχολικής τους εκπαίδευσης. Καθώς η ψηφιακή μάθηση έχει καταστεί κρίσιμη σανίδα σωτηρίας για την εκπαίδευση, πολλά ευρωπαϊκά κράτη μέλη συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο ότι οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται ένα σύνολο ψηφιακών ικανοτήτων ειδικά για το επάγγελμά τους, προκειμένου να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν το δυναμικό των ψηφιακών τεχνολογιών για την ενίσχυση και την καινοτομία της εκπαίδευσης. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί, οι ειδικοί παιδαγωγοί και άλλοι επαγγελματίες που εργάζονται με μαθητές με αυτισμό σε ψηφιακά περιβάλλοντα, χρειάζονται ειδικές για τον αυτισμό ικανότητες, καθώς και εργαλεία για τη δημιουργία εκπαιδευτικού περιεχομένου προσβάσιμου από μαθητές με αυτισμό.

 

Αποτελέσματα/ Στόχοι Έργου

Είναι απαραίτητη μια στρατηγική και μακροπρόθεσμη προσέγγιση για την άρση των εμποδίων στην ψηφιακή εκπαίδευση για μαθητών με αυτισμό προκειμένου να ξεπεραστεί η απρόβλεπτη και επείγουσα κατάσταση που επιβλήθηκε στα εκπαιδευτικά συστήματα και τους εμπλεκόμενους φορείς. Προς αυτή την κατεύθυνση, ο κύριος στόχος του έργου είναι η μείωση του ψηφιακού χάσματος στην εκπαίδευση για τους μαθητές με αυτισμό. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω:

1.Παροχή ψηφιακής μαθησιακής υποδομής ανοικτής πρόσβασης (διαδικτυακή εφαρμογή) προσβάσιμης σε μαθητές με αυτισμό,

2.Παροχή μιας πλατφόρμας για την ανταλλαγή ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων που δημιουργούνται με την διαδικτυακή εφαρμογή,

3.Δημιουργία μεθοδολογικών κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή του ψηφιακού εργαλείου για προσβάσιμες και ποιοτικές ευκαιρίες μάθησης,

4.Ενίσχυση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών με την ανάπτυξη και την παροχή ενός μαθήματος κατάρτισης σχετικά με ψηφιακή εκπαίδευση για τον αυτισμό.

 

Εταίροι

SHIPCON LIMASSOL LIMITED (Κύπρος – συντονιστής)

Center for Special Education Support  “Dr Peter Beron” (Βουλγαρία – εταίρος)

ΔΑΔΑΑ (Σύλλογος για Παιδιά και Ενήλικες με ΔΑΔ, Αυτισμό & Asperger) (Ελλάδα – εταίρος)

Macedonian Scientific Society for Autism (Βόρεια Μακεδονία – εταίρος)

Research, education and support association Autism Institute – Skopje (Βόρεια Μακεδονία – εταίρος)

ΚΥΚΛΗΣΙΣ ΑΜΚΕ (Ελλάδα – εταίρος)

 

 

Erasmus+ Project Results

https://isec-ade.eu/results

 

Αποτελέσματα προγράμματος

Συντονισμός

Επικοινωνήστε
μαζί μας!

Εάν θέλετε να συμμετέχετε στις δράσεις μας, ή απλά να μάθετε περισσότερα, μπορείτε να μας 
βρείτε*

Σαχτούρη 64 (ισόγειο), Πάτρα - 26222

Τηλ: +30 2610 326653
Email: info@cyclisis.gr

cyclisis.gr © 2024 | Created by Global Minds – Digital Agency

Created by