ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΘΗΣΗ: Συστάσεις και αποτελέσματα για μαθητές με αυτισμό και διανοητικές αναπηρίες (Έκθεση συζήτησης ομάδας εστίασης)

Στην έκθεση της ομάδας εστίασης παρουσιάζεται μια ολοκληρωμένη διερεύνηση του αντίκτυπου της ψηφιακής εκπαίδευσης στους μαθητές με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού (ΔΑΦ) και Νοητική αναπηρία (ΝΑ). Οι συζητήσεις αντλούν πληροφορίες από διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών, των γονέων και των ίδιων των μαθητών. Αναδύονται διάφορα βασικά θέματα και ευρήματα, τα οποία ρίχνουν φως στις ευκαιρίες και τις προκλήσεις σε αυτόν τον τομέα.

Ένα εξέχον θέμα είναι τα σημαντικά οφέλη της ψηφιακής μάθησης για τα άτομα με ΔΑΦ και ΝΑ. Οι ερωτηθέντες επισημαίνουν το αυξημένο ενδιαφέρον, τα κίνητρα, τη συγκέντρωση, τη διατήρηση της μνήμης και την κατανόηση μεταξύ των μαθητών όταν τα ψηφιακά εργαλεία χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά. Η ψηφιακή μάθηση θεωρείται πιο ελκυστική, ελκυστική και προσαρμόσιμη σε διαφορετικά στυλ μάθησης, ειδικά για όσους δυσκολεύονται με τις παραδοσιακές μεθόδους με στυλό και χαρτί.

Τα οπτικά βοηθήματα και το περιεχόμενο πολυμέσων που ενσωματώνονται στα ψηφιακά εργαλεία αναγνωρίζονται ως ισχυρά διδακτικά βοηθήματα, που βοηθούν στην ανεξάρτητη εργασία, στις μεταβάσεις και στην ανάπτυξη ακαδημαϊκών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων ζωής. Η τεχνολογία συνθετικής ομιλίας αναγνωρίζεται ως καθοριστική για τη γλωσσική ανάπτυξη και την υποστήριξη της επικοινωνίας για πολλούς μαθητές.

Επιπλέον, τα ψηφιακά εργαλεία προσφέρουν εναλλακτικά μέσα εμπλοκής και έκφρασης, καλύπτοντας μαθητές με δυσκολίες στις γραφοκινητικές δεξιότητες και παρέχοντας προσβασιμότητα μέσω οθονών αφής και πληκτρολογίων. Η δυνατότητα επικοινωνίας μέσω κειμένου και λειτουργιών συνομιλίας είναι ιδιαίτερα ευεργετική για τους μη ομιλούντες μαθητές και όσους αντιμετωπίζουν κοινωνικό άγχος.

Ωστόσο, ενώ η ψηφιακή εκπαίδευση προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα, εγείρει επίσης ανησυχίες. Η προσβασιμότητα παραμένει ένα κρίσιμο ζήτημα, με εμπόδια που πηγάζουν από την ανεπαρκή τεχνική υποδομή, την ψηφιακή περιθωριοποίηση και τις προκλήσεις οικονομικής προσιτότητας. Η έλλειψη εντοπισμού της μητρικής γλώσσας σε ευρέως χρησιμοποιούμενες εφαρμογές και ψηφιακό περιεχόμενο περιορίζει τη χρησιμότητά τους για τους εκπαιδευόμενους με ΔΑΦ και ΝΑ. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς υπογραμμίζουν τη σημασία της προσβάσιμης τεχνολογίας και του περιεχομένου που ευθυγραμμίζεται με την παιδαγωγική χωρίς αποκλεισμούς και την ειδική εκπαίδευση. Εν κατακλείδι, η παρούσα έκθεση υπογραμμίζει τις μετασχηματιστικές δυνατότητες της ψηφιακής εκπαίδευσης για τα άτομα με ΔΑΦ  και ΝΑ. Ενισχύει τα κίνητρα, την εμπλοκή και την προσβασιμότητα, ενώ παράλληλα παρουσιάζει προκλήσεις που σχετίζονται με την υποδομή, την πολιτισμική καταλληλότητα και την οικονομική προσιτότητα. Οι προτεινόμενες κατευθυντήριες αρχές και συστάσεις παρέχουν έναν οδικό χάρτη για την ανάπτυξη προσβάσιμων και χωρίς αποκλεισμούς ψηφιακών διεπαφών, διασφαλίζοντας ότι η ψηφιακή εκπαίδευση μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις μοναδικές ανάγκες των εκπαιδευομένων με ΔΑΦ και ΝΑ

 

Για να διαβάσετε την πλήρη αναφορά, κάντε κλικ εδώ: https://isec-ade.eu/pdfs/focus-groups-discussion-report-final.pdf

Share on

Facebook
Twitter
LinkedIn

Μπορεί επίσης να σε ενδιαφέρουν

Επικοινωνήστε
μαζί μας!

Εάν θέλετε να συμμετέχετε στις δράσεις μας, ή απλά να μάθετε περισσότερα, μπορείτε να μας 
βρείτε*

Σαχτούρη 64 (ισόγειο), Πάτρα - 26222

Τηλ: +30 2610 326653
Email: info@cyclisis.gr

cyclisis.gr © 2024 | Created by Global Minds – Digital Agency

Created by